با کلیک روی تورنومنت مورد نظر لیست بازی های در حال جریان را مشاهده کنید

تورنومنت

تمام پیشبینی ها رایگان بوده و به فردی که بیشترین امتیاز در هر تورنومنت کسب کند 15000 تومان جایزه داده می شود

DreamLeague Season 9

بازی سوم

Team Liquid

VS

1 روز 6 ساعت 12 دقیقه تا شروع
paiN Gaming
DreamLeague Season 9

بازی دوم

Team Liquid

VS

1 روز 5 ساعت 32 دقیقه تا شروع
paiN Gaming
DreamLeague Season 9

بازی اول

Team Liquid

VS

1 روز 5 ساعت 12 دقیقه تا شروع
paiN Gaming
DreamLeague Season 9

بازی سوم

Team Secret

VS

1 روز 3 ساعت 12 دقیقه تا شروع
Team Empire
DreamLeague Season 9

بازی دوم

Team Secret

VS

1 روز 2 ساعت 32 دقیقه تا شروع
Team Empire
DreamLeague Season 9

بازی اول

Team Secret

VS

1 روز 2 ساعت 12 دقیقه تا شروع
Team Empire
DreamLeague Season 9

بازی سوم

Newbee

VS

1 روز 0 ساعت 12 دقیقه تا شروع
Immortals
DreamLeague Season 9

بازی دوم

Newbee

VS

23 ساعت 32 دقیقه تا شروع
Immortals
DreamLeague Season 9

بازی اول

Newbee

VS

23 ساعت 12 دقیقه تا شروع
Immortals
DreamLeague Season 9

بازی سوم

OG Dota2

VS

21 ساعت 12 دقیقه تا شروع
Fnatic
DreamLeague Season 9

بازی دوم

OG Dota2

VS

20 ساعت 32 دقیقه تا شروع
Fnatic
DreamLeague Season 9

بازی اول

OG Dota2

VS

20 ساعت 12 دقیقه تا شروع
Fnatic